Fri chefshandledning och coachning via mejl för att öka
samsyn, struktur och glädje i din verksamhet!

kursportal-helena-strom2

ledarutvackling-natet

LEDARUTVECKLING PÅ NÄTET FÖR DIG I POLITISKT STYRD ORGANISATION
Du har insikten att ledarskap hela tiden behöver utvecklas. Du vill att kompetensmedlen ska räcka till många och du har mycket att göra. Att arbeta med ledarskapet över nätet innebär att du väljer tid och plats. Du sparar tid och pengar. Du kan fördjupa dig när det passar dig bäst. Det ger dig en större frihet. Fördelarna är ännu fler!
Läs mer här »

dreamstime_s_4781049

KÄNNER DU IGEN DIG I CHEFS-OCH LEDARROLLERNA?
Du har rollen att inspirera och skapa samsyn kring uppdraget, du ska utveckla verksamheten, stödja medarbetare, du är arbetsgivarens representant och du ska samverka med andra i och utanför organisationen. Mitt i allt detta ska du leda dig själv så att rapporter lämnas i tid och vara förebild genom att ha balans i livet. Ja, det är många roller du ska hantera!
Läs mer här »

chef-ledarskapsutveckling-helena-strom

UTVECKLING PÅ PLATS I DIN VERKSAMHET
Självklart arbetar jag med utveckling av både ledarskap och medarbetarskap ute på olika arbetsplatser. Ofta genom coachande handledning i chefsgrupper som vill stärka ledarskapet och samsynen kring uppdraget eller t. ex. HR-strategier. Det kan också vara medarbetargrupper som vill utveckla kommunikation och samsyn kring uppdraget.
Kontakta mig »

GOOD ENOUGH AKADEMIN!

Good Enough Akademin är ett kravlöst sammanhang för dig som är chef och vill stanna upp och få ny energi. Vi vill bjuda på lite andrum i chefsvardagen. Under kostnadsfria lunchwebbinarier får du möjlighet att stanna upp en stund och få påfyllning.
Läs mer här »

1
KURSER OCH PROGRAM FÖR LEDARUTVECKLING PÅ NÄTET

Det finns flera kurser och program att välja bland. Självstudiekurser, kurser med handledning och coachande program för chefer. Hitta det som passar dig.

Läs mer här »

Namnlöst-2
COACHANDE CHEFSHANDLEDNING

Genom coaching och handledning får du både stöd och utmaning på vägen mot dina mål. Du hittar ditt sätt att vara chef så att du behåller glädjen i ledarskapet.

Läs mer här »

3
HANDLEDNING FÖR HR OCH HANDLEDARE

I HR-rollen är det viktigt att ha en person utanför organisationen som du kan tala helt öppet med. Som handledare och coach kan du behöva lyfta knepiga situationer.

Läs mer här »

4
SECOND OPINION VID REKRYTERING

Kompetensbaserad rekrytering ligger som grund när jag testar kandidater till nyckelpositioner. Testerna kvalitetssäkrar beslutet.

Läs mer här »