Nu lägger vi känslorna åt sidan

Vi följer Susanne, den värderingsstyrda personalchefen, som får i uppdrag av Kjell, vd med den grabbiga jargongen, att genomföra en medarbetarenkät. Medarbetarenkäten triggar igång mindre smickrande sidor hos alla i ledningsgruppen. Vi tar del av grupprocesserna bland administratörer, ekonomer, konsulter och på kundsupportavdelningen. Att kärlek uppstår på arbetet är sombekant inte ovanligt, så självklart finns det med lite förälskelse också 😉

KÖP BOKEN PÅ BOKUS »
PROVLYSSNA ETT PAR SIDOR
KÖP BOKEN PÅ ADLIBRIS »

Tillitsfulla samtal

Den här boken ger dig ökad förståelse för hur du som möter människor i ditt arbete kan fördjupa tilliten i olika samtal. Det finns många samtal. De kan vara till exempel informativa, coachande, vägledande eller tillrättavisande. Inom vård och omsorg förekommer alla dessa olika samtal och det är du som professionell som behöver tänka på vilket samtal du har framför dig och vem personen är. Forskning visar att det inte bara är respektfullt att se på människor på detta sätt. Det ökar också kvaliteten på vården och omsorgen.

KÖP BOKEN PÅ BOKUS »
PROVLYSSNA ETT PAR SIDOR
KÖP BOKEN PÅ ADLIBRIS »

Kulturell kompetens i arbetslivet

Med boken Kulturell kompetens i arbetslivet  vill vi ge förutsättningar för att lägga en stabil grund så att praktikanter lyckas. Det gör vi genom att göra så många som möjligt på arbetsplatsen delaktiga. På så sätt ges förutsättningar, inte bara för praktikanter, utan också för verksamheten att utveckla kulturell kompetens som en viktigt del i kompetensförsörjningen. Inte nog med det! Den kulturella kompetensen är förstås  användbar i själva verksamheten.

Boken hänger ihop med Framme i Simrishamn, men kan läsas och användas för sig.

KÖP BOKEN PÅ KOMLITT FÖRLAG »
KÖP BOKEN PÅ ADLIBRIS »
KÖP BOKEN PÅ BOKUS »

Framme i Simrishamn – Integration för att tillföra och tillhöra

Den här boken har jag skrivit tillsammans med Anne Olofsdotter, arbetsmarknadsstrateg i Simrishamns kommun. Jag var med och coachade medarbetare för samverkan mellan förvaltningarna samt utbildade jobbcoacher. I boken följer du Simrishamns integrationsarbete sedan 2015. Vi hoppas att du som läsare kan få insikt i vad du själv kan göra och hur du kan undvika misstagen. Integration sker inte av sig själv! Det gäller att ha både uthållighet, tålamod och flexibilitet. Du får modet att prova och lusten och kraften att hänga kvar och försöka lite till när arbetet känns tungt!
Boken hänger ihop med Kulturell kompetens i arbetslivet, men kan läsas för sig.
KÖP BOKEN PÅ KOMLITT FÖRLAG »
KÖP BOKEN PÅ ADLIBRIS »
KÖP BOKEN PÅ BOKUS »