Nu lägger vi känslorna åt sidan

Vi följer Susanne, den värderingsstyrda personalchefen, som får i uppdrag av Kjell, vd med den grabbiga jargongen, att genomföra en medarbetarenkät. Medarbetarenkäten triggar igång mindre smickrande sidor hos alla i ledningsgruppen. Vi tar del av grupprocesserna bland administratörer, ekonomer, konsulter och på kundsupportavdelningen. Att kärlek uppstår på arbetet är sombekant inte ovanligt, så självklart finns det med lite förälskelse också 😉

KÖP BOKEN PÅ BOKUS »
PROVLYSSNA ETT PAR SIDOR
KÖP BOKEN PÅ ADLIBRIS »

Tillitsfulla samtal

Den här boken ger dig ökad förståelse för hur du som möter människor i ditt arbete kan fördjupa tilliten i olika samtal. Det finns många samtal. De kan vara till exempel informativa, coachande, vägledande eller tillrättavisande. Inom vård och omsorg förekommer alla dessa olika samtal och det är du som professionell som behöver tänka på vilket samtal du har framför dig och vem personen är. Forskning visar att det inte bara är respektfullt att se på människor på detta sätt. Det ökar också kvaliteten på vården och omsorgen.

KÖP BOKEN PÅ BOKUS »
PROVLYSSNA ETT PAR SIDOR
KÖP BOKEN PÅ ADLIBRIS »

Integration och samverkan

Den här boken skriver jag just nu tillsammans med Anne Olofsdotter. Den kommer att ge dig som arbetar med integration konkreta råd och tips om hur du kan arbeta med integrationsprojekt. Du får också veta vad som är viktigt  att styra upp i organisationer när det gäller ledarskap och för att samverka över t ex förvaltningsgränser och med andra aktörer. Det räcker inte med att ha bra projekt. Det krävs ett medvetet ledarskap och samverkan på djupet.

Anne Olofsdotter är anställd som arbetsmarknadsstrateg i Simrishamns kommun och jag har anlitats av henne för att processleda samverkan mellan förvaltningarna och med Arbetsförmedlingen. Jag har också varit med och utbildat nyanlända i coachande förhållningssätt så att de kan coacha sina landsmän till arbete. Detta och mycket mer skriver vi om.

Boken kommer på KomLitt förlag och planeras komma ut före sommaren 2019.