I den här filmen tar jag upp en fråga från en chef som undrar hur hon ska få ledarskapsteorierna att fungera i praktiken. “Jag har läst ganska mycket om organisation och ledarskap, men tycker det är svårt att få teorierna att fungera i längden. ”  I filmen delar jag med mig  hur du kan börja och vad du själv behöver. Lite längre ner på sidan här hittar du förslag på evidensbaserade områden som är viktiga för att få det att fungera i praktiken.

Förslag på områden

Välj ett av dessa områden att börja med:

Kommunikation
Skapa delaktighet
Hantera motstånd
Ökat ansvarstagande
Gå från beskyllarkultur till en utvecklingskultur
Ta vara på den samlade kompetensen
Öka arbetsglädje

För att få det att fungera behöver du:

Tålamod och uthållighet
Mod
Självinsikt
Stöd och uppmuntran
Fira framgångarna