Du är chef för att du vill påverka och utveckla

Att arbeta som ledare och chef är roligt och meningsfullt. Du har tagit rollen för att du tycker om att vara med och påverka verksamheten, se medarbetare och arbetsgrupper utvecklas. Du tycker att din egen utveckling också är viktig men att det kan vara svårt att hitta tid för den.

Bestäm själv var och när du ska jobba

Här har du chansen att genom olika program själv bestämma var och när du ska jobba med att utveckla ditt ledarskap. Det är enkelt och det är roligt. Du sparar tid genom att du inte behöver ta dig till en kurslokal eller coach. Dessutom är det ett miljövänligt alternativ eftersom du inte behöver resa.

Funkar det verkligen?

När du bestämt dig att följa något av de här programmen eller kurserna via nätet kommer du att arbeta processinriktat.  Det gör att du integrerar dina insikter i ditt dagliga arbete. Jag påstår att det ger dig mer än att läsa managementlitteratur på egen hand. Du har också möjlighet att lägga till att få coachande handledning av mig. Oavsett detta tillägg är det vårt gemensamma mål att det ska märkas på din arbetsplats att du deltar här. Samtidigt som du själv ska känna glädje och mening i ditt ledarskap.

En del frågar hur det påverkar kvaliteten att vi inte träffas ansikte mot ansikte. Du kommer att upptäcka att det viktigaste är mötet med dig själv. Genom att du avsätter tid för övningar och reflektioner avsätter du också tid för dig själv. Du har dessutom möjlighet att ha kontakt via telefon eller Skype med mig. Du kan också välja att ingå i en grupp där du träffar kollegor för stöd, utmaning och erfarenhetsutbyte.

Läs mer om  kurserna och programmen »