Arbeta igenom dina roller

Såväl de korta självstudiekurserna som ledarskapsprogrammen hjälper dig att hitta ditt sätt att vara chef så att du står stadigt även om förändringar viner omkring dig. Du kommer att arbeta med följande roller:

  • Verksamhetsledaren
  • Coachen
  • Arbetsgivaren
  • Samarbetspartnern
Du har också möjlighet att lägga till samtal med mig. Du får då ett bollplank, coach och handledare utanför den egna organisationen.

Fokusera på det som är viktigt

Kanske är det någon roll som känns extra viktig för dig just nu. Då kan du välja att fokusera lite mer på den. Du kommer att upptäcka att du står stadigt som chef och ledare när du hittat strategier för alla rollerna. Du kommer att kunna styra mer över din egen situation. När du gör det får du bra förutsättningar att nå resultat i verksamheten, ha goda relationer och möjlighet att leda dig själv så att du har balans i tillvaron.

Vad du kan förvänta dig av mig

Med engagemang för ledarskapets olika roller stödjer jag dig som chef att nå verksamhetens mål, skapa bra arbetsplatser där medarbetarna har samsyn kring uppdraget och känner arbetsglädje. På så sätt förblir ditt chefsuppdrag rimligt, roligt och  meningsfullt.

Läs mer här om mig här »

Läs mer om  kurserna och programmen »