Från nuläget och framåt

I coaching och handledning utgår jag alltid tillsammans med dig från nuläget och siktar framåt. Genom olika metoder stödjer och utmanar jag dig, t ex i att ha ett tydligare fokus i ditt uppdrag, tillgång till fler sidor hos dig själv eller effektivare användning av arbetstiden. Vilka frågor som kommer upp beror förstås på vem du är och i vilken organisation du befinner dig. Vanligt är att deltagare i mina coachande handledningsprogram vill ha stöd i att uppnå såväl verksamhetens mål som egna mål. Det kan t ex handla om känsliga problem på jobbet, implementering av nya arbetssätt, kommunikation eller att du vill bli tydligare i ditt ledarskap genom personlig utveckling. Förutom renodlad coaching får du, genom min erfarenhet som organisationskonsult och som chef, också råd och tips på hur du kan arbeta med viktiga strategiska frågor eller lösa olika problem som du har att hantera.

Arbetssätt

Vid första tillfället börjar vi med att tillsammans utforma inriktning och innehåll. Min uppgift är sedan att hjälpa dig att fördjupa dina egna reflektioner så att du kan skapa klarhet kring din situation och formulera handlingsalternativ. Varje tillfälle varar 60 minuter och vanligt är att vi samtalar 1 – 2 gånger i månaden under en 5-månaders period. Du kommer också att vid varje tillfälle få med dig en uppgift eller reflektionsövning.

 

Tillägg

Ta del av din egen ledarskapsprofil genom testet Hogans Assessment Systems. Då ingår också ytterligare ett samtal där jag återkopplar de styrkor och utvecklingsområden som personlighetstestet visar.

Du kan också välja enstaka coachingsamtal vid behov.

Boka ett kostnadsfritt första samtal

Du vill förstås prata med mig en gång innan du går in i en samtalsserie. Det förstår jag! Därför får du ett första kostnadsfritt samtal för att komma fram till hur ett individuellt utvecklingsarbete kan se ut för just dig. Efter det kan du bestämma dig för om du vill gå vidare i vårt samarbete. Ring mig på 070-432 83 08, så bokar vi tid för det första förutsättningslösa samtalet. Det går naturligtvis bra också att nå mig genom kontaktformuläret

Välkommen!