Många chefer upplever att alla i organisationen blir lika förvånade varje år över att vissa perioder blir så fulla av aktiviteter. Årshjulet hjälper dig att strukturera din tillvaro fram till nästa sommar. Det här hjulet går från september och här börjar du med att lägga in de gemensamma aktiviteter ni har i organisationen, som  till exempel medarbetarsamtal, verksamhetsberättelse, budget, personaldagar osv. Vet du inte så frågar du de som är ansvarig för respektive aktivitet. Om de inte vet så är det hög tid för dem att planera in det så att du kan ha den framförhållning du behöver.

Därefter skriver du in aktiviteter som du själv kan styra över. Dels får du kontroll över att de hamnar i rimlig kronologisk ordning utifrån de gemensamma aktiviteterna. Du kan också styra så att inte allt ska göras under samma tid. Du får också en överblick när det finns luft för dig att ta ledigt, gå utbildning eller helt enkelt bara ha lite mer utrymme i din vardag.

Ta gärna med det här hjulet och sättet att planera till den chefsgrupp du tillhör och använd det tillsammans med dina medarbetare. Framför allt se till att kommunicera till dina medarbetare så har ni bra koll tillsammans när olika aktiviteter kommer att äga rum.

Hjulet använder du till de lite mer strategiska frågorna och gemensamma aktiviteterna. Din vanliga almanacka kommer du att fortsätta att använda till dagliga möten och återkommande möten.

Mejla mig om du vill ha årshjulet.