I den här filmen pratar jag om att en av de allra viktigaste förmågorna som en chef behöver ha idag är att visa sig trygg i förändring. Ledarskap handlar inte längre om att enbart prata om visioner och mål, att ha koll på verksamhetens rutiner och policyer. Inte heller räcker det att vi får våra medarbetare motiverade genom ett coachande förhållningssätt.

När verksamheter ständigt är i utveckling och förändring  handlar det till stor del om att skapa möjligaste arbetsro genom att vara den som bär andras frustrationer. Samtidigt som du visar att, även om det är jobbigt nu, så kommer det att bli bättre. Arbetsro genom att allt ska stå still är inte möjligt. Allting förändras.

  • Hur visar du dina medarbetare att du står trygg trots allt som händer?
  • Vad behöver du omkring dig för att känna mer tryggget?
  • Hur visar du ditt hopp?

Här är filmen

 

 

Lita till att du kan göra skillnad!