I  många sammanhang får jag frågan om hur man ska ta sig tid för reflektion. Det är chefer som frågar för egen del och de frågar vad de kan göra för att den reflektionstid som de ger sina medarbetare verkligen ska bli värdefull. Ibland kan jag höra, mer eller mindre uttalat, en undran över om det verkligen är nödvändigt.

Min kloka kollega Ann-Charlotte Nordenson har uttryckt det så här i sin bok:

  • En händelse utan reflektion förblir en händelse
  • En händelse med reflektion blir en erfarenhet
  • En erfarenhet med reflektion blir insikter = Lärande

Det är därför det är så viktigt att ta sig tid för reflektion. En lärande organisation tar självfallet den tiden. I min video-blogg som kommer som ett mejl till dig varannan vecka kommer du få övningar som hjälper både dig och dina medarbetare att reflektera. Anmäl dig här på min hemsida.  Det är också därför Ann-Charlotte och jag har startat Good Enough Akademin. Vi vill ge hårt arbetande chefer en möjlighet att stanna upp och reflektera tillsammans med oss på lunchwebbinarier. Välkommen dit också!