Inför höstens alla möten så föreslår jag att du går igenom de möten som du själv leder. Dela in dem i följande kategorier så att det blir tydligt för dig och deltagarna:

  • Utvecklingsmöte
  • Informationsmöte
  • Uppföljningsmöte
  • Utvärderingsmöte

Självklart kan ett och samma möte innehålla en eller flera av dessa rubriker. Använd dem i så fall just som indelande rubriker i agendan. Lägg också gärna till sammankomster av social karaktär. Mitt förslag är att du framför allt vid utvecklings- och utvärderingsmöten lägger in tid för det att umgås på ett mer informellt sätt. Vid utvecklingsmöten handlar det kanske mest om att skapa tillit och lära känna varandra och vid utvärderingsmöten kanske det är dags att fira framgångar och/eller ha en avskedsritual för ett projekt som är slutfört.