Den här definitionen av kompetens tycker jag fungerar som ett bra samtalsverktyg. Du kan använda den i gruppsamtal före medarbetarsamtalen för att även inspirera medarbetarna. Så kan ni använda definitionen under själva medarbetarsamtalet. Du kan ge feedback till dina anställda och de får möjlighet att reflektera över sig själva. Använd den också gärna när du ber om feedback på ditt ledarskap.

Här är definitionen (från SIS, Swedish Standards Institute)

Kompetensbegreppet

  • Kunskap- att veta – fakta och metoder
  • Färdigheter – att kunna utföra i praktiken
  • Förmåga – erfarenhet, förståelse och omdöme
  • Vilja – attityd, engagemang, ansvar och mod

Lycka till och kom ihåg att medarbetarsamtalet är ett av de viktigaste verktyg du har som ledare.