Filmen den här gången handlar om tillit. Tillit är ett av mina favoritord. När tillit finns känns det som jag klarar av det mesta. TIllit till andra i arbetet, tillit i nära relationer och tillit till mig själv. För när tillit finns kan jag också enkelt berätta om mina egna begränsningar, hopp och rädslor. Det finns också otalig forskning över att tillit är grunden för effektiva samarbeten. Men det är inte alltid så enkelt. Reflektera över:

Hur märks när du själv känner tillit?
Hur märker du andras tillit?
Hur märks det när det inte finns tillit i arbetsgruppen?

Lita på att du kan göra skillnad!