Uthållighet och tålamod är bakomliggande faktorer – bland flera andra – för både framgångsrikt och hållbart ledarskap. Det här är inte min bästa gren är jag villig att erkänna. Tror att vi är många som blivit chefer just för att otåligheten har gjort oss lösningsorienterade och beslutsamma. Det är sådant som de flesta organisationer belönar. Många av de chefer jag träffar som konsult uttrycker att de har svårt med motstånd de möter i sina arbetsgrupper. Det kan vara bra att veta att både tålamod och uthållighet går att träna upp. I filmen ger jag tips på hur du kan göra. Bland annat kan det hjälpa att förstå skillnaden på de båda orden uthållighet och tålamod.