Hej och välkommen!

Det är många modeord kring ledarskap och trenderna passerar snabbt. Min tidlösa inställning är att människor och grupper är utvecklingsbara och därigenom verksamheter.

Jag tror att alla vill göra en bra arbetsinsats, vill bli respekterade av sin omgivning och känna tillit. Visionen är att alla känner arbetsglädje, är på rätt plats i sin organisation och bidrar till verksamheten. Arbetsglädje är en av de viktigaste näringstillsatserna för alla verksamheter.

Det här kan du förvänta dig av mig

Med engagemang för ledarskapets olika roller stödjer jag dig som chef att nå verksamhetens mål, skapa bra arbetsplatser där medarbetarna har samsyn kring uppdraget och känner arbetsglädje. På så sätt förblir ditt chefsuppdrag rimligt, roligt och  meningsfullt.

Min bakgrund:

  • Har arbetat som t ex supportchef, utbildningschef, rektor och personalchef
  • Har erfarenhet av ledarskap från såväl privat näringsliv som politiskt styrda organisationer
  • Arbetar som konsult inom organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap sedan 15 år i egna bolaget Kultivera Glimminge AB
  • Är utbildad och diplomerad organisationskonsult vid Gestaltakademin i Skandinavien
  • Har en Master of Science in Gestalt in Organisations vid University of Derby, UK
  • Har en akademisk grundutbildning i organisationsteorier vid Stockholms universitet
  • Är diplomerad coach utbildningsarrangör CoachCompanion AB godkänd av ICF.
  • Är licensierad användare av personlighetstesterna Myers Briggs Type Indicator och Hogans Assessment Systems
  • Är sedan flera år gästföreläsare vid Linnéuniversitetet på programmet för Ledarskap och Organisation
  • Är medforskare i ett projekt om att samskapa i och mellan organisationer. Läs mer om forskningsprojektet Beyond and Within Du hittar mitt bidrag under rapporter

Följ mig gärna i sociala medier (se länkar i sidfoten).

Företaget jag driver verksamheten i heter Kultivera Glimminge AB med säte på Österlen. Där bor jag och har min studio och fina möteslokaler på Skillinge. Jag jobbar över hela landet.

Här kan du ladda ner CV Helena Ström som PDF
Jag blir också glad om du kontaktar mig telefon 070432 83 08 eller helena.strom(at)kultivera.com.

Tack för att du läste! / mvh – Helena Ström

Så här säger två chefer om mitt sätt att jobba:

“Det har känts stärkande att du sett mig i mina olika sidor och lyft mig. Det har varit värdefullt. Du har fått mig att reflektera och tänka ett steg längre. Jag känner mig stark och glad och jag tror även mina nära och mina kollegor på jobbet märker en skillnad.”

Lotta Brag, avdelningschef Barn och familj, Växjö kommun

“Jag tycker jag blivit lite snällare mot mig själv under processen. Den har gett mig en lite mer avslappnad inställning till mina kompetenser och svagheter som ledare, det finns verktyg att jobba med. Det har också varit viktigt för mig att se att det kan vara samma mekanismer som hjälper och ligger i vägen för mig, det är inte svart eller vitt utan skalor. Och jag måste säga Helena att du är ett sånt proffs!”

Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst