Kompetensbaserad rekrytering*

Kompetensbaserad rekrytering hjälper dig att hålla magkänslan på en nivå som gör att du anställer de som verksamheten behöver och inte den som du gillar bäst. Att jag är ute och handleder grupper  på arbetsplatser gör att du får ytterligare ett perspektiv av vad det innebär att vara anställd för visst uppdrag och i en viss arbetsplatskultur. Det vi gemensamt tittar på är inte i första hand hur kandidaten upplever sig själv utan hur vi kan förvänta oss att personens beteende upplevs av andra. Min erfarenhet och kunskap om den socialpsykologiska dynamiken ger ett viktigt perspektiv då medarbetare förväntas samspela med andra. Det finns få tjänster där individen kan agera som på en egen ö oberoende av andra.

Att anlita mig för s.k. Second Opinion vid rekrytering innebär att du gjort mycket av arbetet själv. Du har kanske 1 – 3 kandidater kvar som du vill att någon utifrån testar och djupintervjuar för att få just “ytterligare en åsikt”.  Förutom att jag analyserar kandidaterna går vi tillsammans på djupet med vad det är ni verkligen söker – hur ser er kravprofil ut?

De tester som jag använder bygger på mätmetoder som forskning och erfarenhet visat bäst kunna förutsäga arbetsprestation. Jag tolkar resultaten, gör halvstrukturerade djupintervjuer för att följa upp med kandidaten vad testerna visar. Den dialogen är viktig för kvaliteten och inte minst viktig ur min etiska policy. Därefter matchas resultatet mot kravprofilen för att få fram den eller de kandidater som har egenskaper och förmågor som passar tjänsten och uppdraget.

Vi erbjuder följande tester

Grundpaket 1 

  • Hogans personlighetsinventorium, HPI, beskriver kandidatens grundpersonlighet
  • Hogans deskriptiva skalor, HDS, beskriver kandidatens beteenden vid hög stress
  • Motiv, värderingar, preferenser inventorium, MVPI, beskriver kandidatens motiv och drivkrafter

Tillval

  • BKT, Bedömning av Kritiskt Tänkande
  • Matrigma, mäter bl. a problemlösningsförmåga och abstrakt tänkande
  • BasIq, mäter bl. a matematisk och språklig begåvning
* Kompetensbaserad rekrytering bygger på Malin Lindelöws teorier.

Kontakta mig för en dialog om hur vi går vidare »