Många blir chefer just för att de är bra på att organisera och skapa rutiner. Men efter ett tag brukar de flesta hamna i en känsla av att ju fler rutiner de skapar och ger organisationen, desto mer kommer medarbetarna tillbaka med önskan om ännu fler. I mitt arbete som coach och handledare möter jag ofta chefer som suckande frågar “Ska jag verkligen behöva göra en rutinbeskrivning för allting?” Känner du igen dig?

Istället för att gå i fällan att skriva ytterligare lathund – fundera på vad du behöver göra för att bryta detta mönster:

Har ni till exempel verklig samsyn kring verksamhetens syfte och uppdrag?
Har ni ett klimat som ger utrymme att testa nya vägar?
Har ni utrymmer för att kommunicera tillräckligt med varandra till vardags?