Bra att veta och göra om ni pratar om varandra

I en fyra minuters kort video tar jag upp hur du kan bryta mönster om du tycker att dina medarbetare pratar för mycket om varandra istället för att prata direkt till varandra. Jag tar också upp att det kan finnas tillfällen där dina medarbetare behöver prata om någon som är i rummet utan att behöva bli skuldbelagda för det. Som vanligt finns också råd hur du kan göra för att bryta mönstret.

Frågorna  i filmen

För att bryta mönster och för ökat ansvarstagande bland dina medarbetare kan du ställa följande frågor:

  • Har du pratat med xx om det?
  • Vad hindrar dig från att ta upp det?
  • Hur skulle det låta om du tog upp det med xx?

Du som förebild

Det handlar också om dig och ditt ledarskap. I det perspektivet kan du också behöva reflektera över vilka tillfällen du har behov av att prata med någon annan om någon som inte är i rummet. För det gör du troligen ibland och det är högst mänskligt och fyller viktiga funktioner. Det gäller bara att ha koll på när det gör det.

Lita på att du kan göra skillnad!