Tycker du att det går långsamt framåt med samverkansprojektet? Kanske har ni missat det viktigaste. I den här filmen tar jag upp betydelsen av att fördjupa relationerna. Du får tips på vilket sätt ni kan göra det så att det blir konstruktivt för själva projektet. Det handlar inte så mycket om att prata mer utan att prata om rätt saker. Om att hitta de mönster som gör att samverkan inte uppstår automatiskt.

  • Fördjupa förståelsen för varandras verksamheter
  • Bli medvetna om fördomar som hindrar ert arbete
  • Fördjupa ert gemensamma syfte om varför ni ska samarbeta